Ceník:

Cena je individuální a je závislá na několika faktorech – množství účetních dokladů, formě a kvalitě jejich předání ke zpracování a časová náročnost zpracování.


Na základě dohody lze sjednat paušální platbu, která je stanovena individuálně na základě požadavků a potřeb klienta.